• Klient Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
  • Typ Usługi Audyt Dostępności Architektonicznej i Komunikacyjno- informacyjnej
  • Data Wrzesień 2023

Audyt Dostępności POZ Słomniki

Efektem audytu był raport zawierający wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego badania, a jego celem jest zwiększenie dostępności oraz wymagań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

Elementami raportu jest także dokumentacja fotograficzna i rekomendacje niezbędnych zmian i propozycje dobrych praktyk.

Skip to content